فرخنده زادروز واپسين بشير بشر  

فرخنده زادروز واپسین بشیر بشر
 
#شفیعی_مطهر
 باد صبا وزید بیا باده نوش کن                   
با آب وصل آتش هجران خموش کن
 فرخنده زاد روز محمد(ص)فرارسید           
  دستی فشان ز شادی و جوش و خروش کن
 
    گیسوان سیاه شب انتظار، در زلال چشمه سار سپیده دم وصال، رنگ باخت و حضور سبز پیامبر حكمت و معرفت و خاتم رسالت حضرت محمد بن عبدالله (ص) و فرزند والاتبارش حضرت امام جعفر صادق (ع) ، كهكشان ها ستارگان شادی و امید را بر دامان سپید فلق فرو ریخت . 
    ا

ادامه مطلب  

اسلام دین اعراب و دین خشونت  

چرا در ایران اشاره ای به حمله اعراب به ایران و تجاوز به زنان ایرانی و برده کردن مردان ایرانی اشاره نمی شود؟ چرا ما باید پیرو دین شمشیری اعراب باشیم در حالی که در قرآن در چندین آیه به صراحت گفته شده که اسلام، دینی برای اعراب است و تنها در دو آیه آن هم بعد از به قدرت رسیدن محمد(ص) در مدینه، اسلام برای همه شد؟
براى دستیابى به پاسخ در ابتدا یادآورى چند مطلب ضرورى است: 1- دین اسلام از مجموعه قرآن و آنچه كه به طریق صحیح از رفتار و گفتار پیامبر(ص) حضرت عل

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1